Tajemný svět snů nás fascinuje již od nepaměti. V něm se můžeme setkat s neuvěřitelnými bytostmi, prožít se dobrodružství, a někdy nás mohou i strašit. Nicméně, co kdybychom Vám řekli, že můžete mít plnou kontrolu nad tímto paralelním světem? Lucidní snění nabízí tu možnost, ale není to snadné. Jedním z klíčových kroků k dosažení lucidních snů jsou tzv. ‚reality checks‘. Pokud Vám to stále všechno přijde nepochopitelné, nevěšte hlavu. V tomto podrobném průvodci si probereme všechny základní informace, které potřebujete vědět o ‚reality checks‘ pro dosažení lucidních snů. Připravte se být vědomi svých snů.

Co jsou reality checks?

Co Jsou Reality Checks?
Kde během dne můžete projít zdánlivě obyčejnou situaci a najednou si uvědomit, že sníte? Odpověď je prostá – s reality checks! Ty jsou mnohem více než jenom úkolem, který zaškrtnete na seznamu toho, co jste měli během dne udělat. Jsou to klíčová součást mnoha technik lucidních snů a mohou vám pomoci zlepšit kvalitu vašich snů. V této části článku se podrobně podíváme, co jsou reality checks, jak fungují a proč jsou pro lucidní sny tak důležité. Pokud se zajímáte o další způsoby, jak zlepšit své sny, můžete zvážit navštívení našich článků o /meditace-pamet-snu/, /techniky-vizualizace-pro-zlepseni-kvality-snu/ a /jak-vest-snovy-denik/.

Definice a vysvětlení

Reality checks jsou techniky, které pomáhají rozpoznat, zda se nacházíte ve snu či ve skutečnosti. Jejich cílem je naučit vaši mysl rozeznávat, kdy se vyskytujete v lucidním snu, což může podpořit vaši schopnost ovládat své sny důsledněji.Abychom to pochopili, musíme si nejprve uvědomit, že vnormálním snu si většina lidí neuvědomuje, že se nachází v snu. Špatné snové sny jim mohou způsobit neustálý pocit beznaděje, strachu, iluze, že se nedokážou z probdělého stavu „probudit“. V případech lucidních snů se vědomí snového stavu spojí s vědomím budícího se stavu a vytvoří tak jedinečnou příležitost pro interakci se světem snů.

Zde jsou základní informace o reality checks:

 • Nejprve musíte být zapojeni v probouzejícím se stavu, ale ne tak, že byste byli plně bdělí a vědomí svého okolí.
 • Zjistěte, jaká je vaše běžná realita – jak se cítí vaše tělo, co vidíte kolem sebe, zvuky, které slyšíte.
 • Ptáte se sama sebe, jestli sníte, nebo ne. To vám pomůže rozlišit sen od reality.
 • Dělejte si pořádný check, abyste si byli jistí, zda sníte, nebo ne. Existuje mnoho metod pro kontrolu reality a všechny jsou užitečné.

Vezměme si například metodu, kdy si přesouváte prsty na ruce. Zaměřte se na své ruce a snažte se přesunout prsty pomocí své mysli. Pokud to dokážete, pravděpodobně se nacházíte v lucidním snu. Existuje však mnoho dalších metod, jako jsou kontrola času nebo zkoumání textu. Vyberte si metodu, která pro vás funguje nejlépe.

Je důležité mít na paměti, že reality checks nejsou zaručenou technikou pro dosažení lucidních snů. Jsou však užitečným způsobem, jak zvyšovat pravděpodobnost, že si uvědomíte snový stav a zlepšíte svoji kontrolu nad sny.

Jak fungují?

Reality checks fungují na principu podvědomého zvyku porovávat realitu se snovým světem. Jedná se o vytvoření si mentálního seznamu kontrolních otázek, na které si pak dotyčný člověk během dne odpovídá. Pokud se tato kontrola osvědčí i ve snu, může dojít k uvědomění si, že se jedná o sen a tím pádem k dosažení lucidního snu.

Následující tabulka přehledně ukazuje, jakým způsobem jednotlivé reality checks fungují:

Reality check Jak funguje
Zrcadlový test Jedná se o kontrolu obličeje v zrcadle. Pokud je ve skutečnosti, tak vypadá normálně. Pokud se vypadá v zrcadle jinak, než by dotyčný očekával, jedná se o sen.
Test dechu skrze prsty Prsty se přiloží k nosu tak, aby se nedýchalo nosem, ale ústy. Pokud se při tom nevdechuje vzduch, jedná se o sen.
Test hodin Pokus si přečíst čas na hodinkách. Pokud hodiny zobrazují rozdílné časy, zkoušející ví, že se nachází v lucidním snu.
Test textu Pokus si přečíst nějaký text, odvrátit pohled a znovu se na text podívat. Pokud se text změní, jedná se o sen.
Výrok ‚jsem v lucidním snu‘ Prohlašování slovního výroku „Jsem v lucidním snu“ opakovaně po celý den. Tím se zapíše do podvědomí a na něj se vzpomene vědomí během snu.

Je třeba si uvědomit, že s jakýmkoliv reality checkem existuje možnost, že neuspěje. Taktéž záleží na každém jednotlivci, jak rychle se jim podaří zdokonalit tuto techniku. Důležité je si uvědomit, že pravidelnost a trénink přináší výsledky.

Pro další podporu rozpoznávání snů se můžete naučit umění vůní-rozeznávání. Tuto techniku můžete využít jako další metodu reality checku, čímž se rychleji dostanete k poznání, že se nacházíte ve snovém světě.

Proč jsou užitečné?

Reality checks jsou užitečné především proto, že pomáhají s rozpoznáním, zda se v daném okamžiku nacházíme ve snu či ve skutečnosti. Toto uvědomění si může být pro mnoho lidí obtížné, zejména u těch, kteří nejsou příliš vnímaví vůči svým snům. Pravidelnými prováděními reality checks se však tuto schopnost přítomnosti v snu můžeme naučit a zdokonalit.

Reality checks nám mohou pomoci k dosažení lucidního snu, což je druh snu, ve kterém si uvědomujeme, že sníme, a jsme tedy schopni ovládat své sny a prožívat v nich věci, které by v reality nebyly možné. Kromě zábavy a nevšedních zážitků může mít tato schopnost i praktické využití, například při řešení problémů, zvládání stresu nebo dokonce i tréninku dovednosti.

Další výhodou reality checks je, že mohou být prováděny kdykoliv během dne nebo noci, a to bez narušení běžných denních aktivit. To znamená, že ani nezávisle na naší pracovní či školní činnosti nehrozí žádný vliv na provádění reality checks.

V tabulce níže jsou shrnuty hlavní důvody proč je dobré provádět reality checks pravidelně:

Důvody pro provádění reality checks
Umožňují rozpoznat, zda se nacházíme ve snu či ve skutečnosti
Pomáhají k dosažení lucidního snu a zlepšení schopnosti přítomnosti v něm
Mohou být prováděny kdykoliv bez narušení běžných denních aktivit

Pokud máte pocit, že vám důvodů pro provádění reality checks stále není dostatečně jasný, může vám pomoci například článek na téma rozeznávání vůní, kde se dozvíte, jak významný může být trénink vnímání při provádění obranné techniky nějakého druhu.

Jak provádět Reality checks?

Jak Provádět Reality Checks?
Pojďme se nyní ponořit do toho nejdůležitějšího – jak si správně provádět reality checks. Tyto jednoduché kroky vám pomohou být více vědomí toho, co se kolem vás děje a přivést vás do lucidního snového stavu. Zde se dozvíte několik základních metod a triků, jak si správně provádět reality checks a zlepšit své šance na úspěšné lucidní snění.

Několik jednoduchých metod

Existuje mnoho jednoduchých metod, jak provádět Reality checks a pomoci si tak na cestě ke snu, který je lucidní. Níže jsou uvedeny některé z nejúčinnějších metod, které můžete zkusit:

 • Zkouška reality – podívejte se na své okolí a ptáme se sama sebe, zda se jedná o skutečnost nebo sen. Pokud jste ve snu, mohou být některé věci velmi zvláštní nebo nereálné, což vám umožní si uvědomit, že sníte.
 • Kontrola dechu – pokuste se zavřít ústa a nos a zkusit dýchat. Pokud jste ve skutečnosti, neměli byste být schopni dýchat. Pokud jste však ve snu, budete schopni dýchat normálně.
 • Pokus o projití prstem skrz dlaň – snažte se projít prstem skrz dlaň vaší ruky. Pokud se to podaří, pak pravděpodobně sníte, protože to by v reálných podmínkách nebylo možné.
 • Kontrola hodin – podívejte se na hodiny, odvracejte se a znovu se podívejte. Pokud se čas změnil, nebo se hodiny zastavily, mohou to být signály pro to, že se nacházíte v lucidním snu.

Je důležité si uvědomit, že ne každá metoda funguje pro každého a že všichni jsme odlišní, takže neváhejte experimentovat a najít metodu, která pro vás nejlépe funguje. Důležité je také si vytvořit zvyk, provádět Reality checks často a neustále se zaměřovat na své okolí, aby bylo možné snadno rozpoznat, kdy se vám podaří lucidně snít.

Jak často si provádět Reality checks?

Realitní kontrolu si můžete provádět kdykoliv během dne, ale některé časy jsou výhodnější než jiné. Je důležité najít rovnováhu mezi pravidelností kontrol a tím, aby nedocházelo k tomu, že se stanou automatickými a neúčinnými.

Jak často si provádět Reality checks?

Níže v tabulce jsou uvedeny různé metody a rady, jak často si můžete provádět kontrolu reality během dne. Je důležité si uvědomit, že každá osoba je odlišná a může mít různé preference. Zkuste si vyzkoušet různé metody, abyste zjistili, která vám nejlépe vyhovuje.

Metoda kontrol reality Doporučená frekvence kontrol
Test dechu skrze prsty 4-6x denně
Zrcadlový test 3-5x denně
Test hodin 2-3x denně
Test textu 2-4x denně
Výrok ‚jsem v lucidním snu‘ 1-2x denně, ale v několika různých situacích

Je také dobré si pamatovat, že nebude účinné provádět kontrolu reality bez vědomého úsilí a pozornosti. Pokuste se nezapomenout na své reality checks během dne a zaznamenávat svůj pokrok v lucidních snech. Pokud se vám stane, že máte několik ne-lucidních snů za sebou, zkuste svou metodu změnit nebo pojmenovat ji jinak, abyste ji nevynechávali.

Jak vybrat správnou metodu pro sebe?

Při výběru správné metody pro provádění Reality checks je důležité zvážit několik faktorů. Nejprve je nutné vzít v úvahu individuální preference a styl učení. Některým lidem mohou vyhovovat více vizuální metody, jako je například test hodin, kdežto jiní preferují spíše fyzické testy, jako je například test dechu skrze prsty. Dále je důležité zohlednit kontext, ve kterém budou Reality checks prováděny. Pokud například pracujete v kanceláři, nebude vhodné použít test hlasitých zvuků.

V následující tabulce jsou uvedeny některé metody Reality checks a jejich charakteristické rysy, které pomohou rozhodnout se pro nejvhodnější možnost.

Metoda Vlastnosti Vhodná pro
Zrcadlový test Kontrola vzhledu v zrcadle Lidi, kteří se rádi dívají do zrcadla
Test dechu skrze prsty Zkouška, zda můžete dýchat přes zakryté nosní dírky Lidi, kteří se rádi dotýkají svého těla
Test hodin Kontrola, zda jsou čísla na ciferníku jasně viditelná a čitelná Lidi, kteří se často dívají na hodiny
Test textu Kontrola, zda se text na papíře nebo obrazovce mění Lidi, kteří tráví mnoho času čtením nebo psaním
Výrok „jsem v lucidním snu“ Vyslovení pozitivního tvrzení, které si zapamatujete a opakujete si ho během dne Lidi, kteří mají sklon k opakování manter

Je důležité si uvědomit, že neexistuje univerzální nejlepší metoda Reality checks, ale záleží na každém jednotlivci, která metoda mu nejvíce vyhovuje a která mu bude nejspíše přinášet největší úspěchy.

Jak Reality checks pomohou k lucidnímu snění?

Jak Reality Checks Pomohou K Lucidnímu Snění?
Mohlo by se vám zdát téměř nemožné ovládnout umění lucidního snění, ale s použitím jednoduchých technik jako jsou reality checks, se může vaše šance na úspěch značně zvýšit. Pokud se ptáte, jak mohou reality checks pomoci s lucidním sněním, pak je toto oddíl určen právě pro vás. Zejména vám vysvětlíme, proč jsou reality checks pro lucidní sny důležité a jak vám mohou pomoci rozpoznat, že se nacházíte v lucidním snu.

Proč jsou Reality checks pro lucidní sny důležité?

Proč jsou tak důležité tzv. Reality checks (kontroly reality) pro lucidní sny? Zde je několik důvodů:

 • Pomoc při uvědomování si, že sníte: Díky pravidelnému provádění Reality checks se postupně zapojí do vašeho nevědomí takový způsob myšlení, kdy se v běžném světě ptáte sama sebe, zda jste ve skutečnosti v realitě nebo v lucidním snu. To může vést k uvědomění si, že sníte, a tedy k lucidnímu snu.
 • Zvýšení pravděpodobnosti lucidního snění: Pokud se pravidelně zabýváte Reality checks, tak se tím zvyšuje vaše pravděpodobnost uvědomění si, že sníte, a následně tedy k prožívání lucidních snů.
 • Podpora udržení lucidity: Kromě toho, že Reality checks pomáhají k uvědomování si, že sníte, tak pomáhají i k udržení uvědomění během samotného lucidního snu. Totiž v průběhu snu může být snadné zapomenout, že se jedná jen o sen a „vstřebat“ se do něj, avšak pravidelné provozování Reality checks může zabránit takovým situacím.
 • Různorodost Reality checks: Díky tomu, že je možné volit různé metody Reality checks, tak je vhodné zkusit několik a následně si vybrat, která pro vás bude nejvhodnější. Můžete si vybrat metodu, která vás bude bavit, aby vám nenabízela jen kontrolu reality, ale i další podněty pro snovou zábavu.

Vidíme tedy, že provozování Reality checks může pomoci při uvědomování si lucidního snění a posléze samotnému snění, rovněž pomáhají udržet si tuto uvědomělost v průběhu snu. Nebojte se tedy ji zařadit do své praxe pravidelně.

Ako vám Reality checks umožní rozpoznat, že sníte?

Reality checks jsou velmi užitečné nejen k tomu, aby vám pomohly stát se svědkem svých snů, ale také k tomu, abyste mohli snovou realitu kontrolovat a ovládat. Zde jsou některé způsoby, jak vám reality checks umožní rozpoznat, že sníte:

 • Pozorování nesrovnalostí – Během dne si určete, co vidíte, slyšíte a cítíte. Pokud najednou v noci vidíte nebo slyšíte něco, co je nesrovnalé s realitou, může to být znamení, že sníte. Například, pokud se najednou nacházíte v místnosti, kterou nikdy předtím neviděl/a, může to být indikátorem snu.
 • Kontrola reality – Provádění reality checks v průběhu dne může vést k tomu, že začnete provádět tyto kontroly i v průběhu snu. Pokud se během snu pokusíte udělat něco, co by v realitě nebylo možné, jako například létat nebo projít zdí, může vás to donutit se zastavit a uvědomit si, že sníte, tím vám to umožní získat kontrolu nad svými sny.
 • Kontrola času – Ve snech může být čas velmi zvláštní, např. může se zdát, že jedna noc trvá mnoho dní nebo může být několikrát týdně stejný den. Pokud provádíte reality checks s časem a najednou zjistíte, že neproběhl dostatečný časový úsek, může to být signál, že sníte.

Používání reality checks je velmi užitečné pro rozpoznání toho, že sníte. Pokud si během dne budete pamatovat a provádět reality checks, velmi pravděpodobně začnete tento postup automatizovat i v průběhu snu. Tím se budete moci stát lucidními snílky a zcela ovládat svůj sen.

Nejlepší Reality checks pro začátečníky

Může být těžké vyzkoušet si reality checks poprvé, hlavně když nevíte, jakou metodu si vybrat. Proto jsme pro vás připravili několik nejlepších reality checks pro začátečníky, které jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné. Tyto reality checks vám pomohou zvýšit povědomí o vašem vědomí a podpoří vaši schopnost rozpoznat, zda se nacházíte v lucidním snu. Zde jsou naše doporučené reality checks:

Zrcadlový test

Začneme s jedním z nejpopulárnějších Reality checks pro začátečníky – zrcadlovým testem. Je to nejpohodlnější metoda, která se nejlépe hodí pro ty, kteří mají tendenci přemýšlet o svých snech během dne.

Jak na to: Představte si prostor a patřičně se rozhlédněte. Poté se podívejte na svůj obličej v zrcadle a dotkněte se něčeho pevného. Pokud jste ve skutečnosti v lucidním snu, při dotyku by se mělo cítit něco podivného nebo se objevit nějaký vizuální efekt. Pokud se nic nestane, pravděpodobně jen stojíte před zrcadlem v realitě.

Tabulka níže obsahuje podrobné kroky, jak provádět zrcadlový test:

Krok Popis
Krok 1 Rozhlédněte se po prostoru a ujistěte se, kde se nacházíte.
Krok 2 Najděte zrcadlo a podívejte se na svůj obličej.
Krok 3 Dotkněte se něčeho pevného v okolí zrcadla.
Krok 4 Uvědomte si, zda se děje něco podivného – například vaše reflexe se může změnit.
Krok 5 Ujistěte se, že jste ve skutečnosti v realitě a ne v lucidním snu.

Je důležité provádět zrcadlový test co nejčastěji, tak abyste si vytvořili zvyk a vložili ho do svého podvědomí. Například můžete si nastavit budík na konkrétní časy během dne, kdy si prověříte, zda sníte nebo ne.

Zrcadlový test je jednoduchá, ale účinná metoda, která může být pro mnoho lidí startovním bodem k lucidnímu snění. Je to jedna ze základních metod, která by měla být součástí každodenní praxe každého, kdo se snaží dosáhnout lucidního snění.

Test dechu skrze prsty

Metoda testu dechu skrze prsty je další oblíbenou technikou pro reality checks. Tato metoda vychází z faktu, že většina lidí nevědomky přestane dýchat (resp. dýchá plytce) během spánku, a to i když se jedná o lucidní sen. Proto může být test dechu skrze prsty skvělým způsobem, jak zjistit, zda se vám opravdu zdá, nebo ne.

Jak na to:

 1. Chytněte si nos a zkuste dýchat.
 2. Pokud jste schopni dýchat, je to důkaz toho, že se vám zdá.
 3. Pokud nedokážete dýchat, pravděpodobně spíte.

Je důležité si uvědomit, že tuto metodu je třeba trénovat každý den, aby se stala zvykem a abyste ji mohli využít jako efektivní reality check. Existuje také možnost kombinace této techniky s dalšími praktikami zaměřenými na pozornost a uvědomění si současného okamžiku (např. meditace).

Mnoho lidí často uvažuje o testu dechu skrze prsty jako o jednom z nejdůležitějších reality checks, protože je to snadná a diskrétní metoda, která může být prováděna kdykoliv během dne.

Test hodin

Jeden z nejoblíbenějších a nejúčinnějších „reality checks“ je test hodin. Jedná se o jednoduchý postup, který vám umožní ověřit, zda se nacházíte v reálném světě, nebo sníte.

Jak provést test hodin
1. Podívejte se na hodiny nebo hodinky
2. Zapamatujte si čas
3. Odvracejte pohled od hodin a podívejte se na ně znovu

Co se má stát, pokud se jedná o sen?
V případě, že se jedná o sen, bude hodinová ručička nebo číslice na displeji hodinek nebo hodin letět nebo se bude měnit dramaticky, což vám dává jasný signál, že se nacházíte v lucidním snu.

Jak tento test pomáhá s lucidním sněním?
Test hodin pomáhá s lucidním sněním tím, že vás učí rozpoznat, kdy se nacházíte v reálném světě a kdy sníte. Právě tuto schopnost potřebujete pro dosažení lucidního snění. Pokud si budete vykonávat tento reality check pravidelně, začnete si všimnout, že se vám stává během snů a začnete si uvědomovat, že sníte. Pokud si budete testovat hodiny pravidelně i v běžném denním životě, stane se z tohoto nástroje automatická zvyklost. To znamená, že když se ocitnete v lucidním snu, i bez záměru na test hodin, automaticky se na ně podíváte a budete mít úplně jasno.

Tento reality check může být pro některé lidi obtížný, pokud se často nacházejí v prostředí, kde nejsou k dispozici žádné hodiny. Proto byste měli najít další reality checky, které fungují pro vás a používat je společně s testem hodin pro maximální účinnost.

Test textu

Jednou z nejpopulárnějších metod reality checks pro začátečníky je test textu, který může být prováděn kdykoli během dne i noci. Tento test spočívá v několika krocích a je velmi efektivní při trénování vaší mysli k tomu, aby rozeznala, zda se nacházíte v realitě, či nikoli.

Krok 1: vyberte si nějaký text, který se budete snažit přečíst. Může to být libovolný text – prospekty, nálepky, stojany na noviny, články v novinách nebo knihách. V ideálním případě zvolte text, který je pro vás nový a nepamatujete si ho přesně.

Krok 2: přečtěte si vybraný text pečlivě dvakrát. Při prvním čtení byste se měli snažit věnovat pozornost konkrétním slovům a větám, abyste si je zapamatovali co nejlépe, ale při druhém čtení byste se měli snažit být pozorní k jakýmkoli neobvyklým nebo nesmyslným slovům, které by v textu mohly být.

Krok 3: zamyslete se nad tím, co jste právě přečetli. Pokuste se vzpomenout si na jednotlivá slova a věty a porovnejte je s tím, co jste si o textu zapamatovali. Pokud zjistíte, že se něco ve vašem zapamatování neshoduje s tím, co jste četli, mohlo by to být znakem toho, že se nacházíte v lucidním snu.

Tato metoda reality checks je velmi účinná, protože umožňuje trénovat vaši mysl k tomu, aby byla pozorná a vnímavá v průběhu dne, což zvyšuje pravděpodobnost, že si tuto vlastnost zachováte i v průběhu noci, kdy se snažíte rozpoznat, zda sníte. Pokud chcete být co nejúspěšnější, měli byste provádět tento test textu každý den alespoň několikrát.

Výrok ‚jsem v lucidním snu‘

Další populární metodou pro Reality checks je výrok „jsem v lucidním snu“. Tento výrok se používá k ujištění se, že jste ve skutečnosti ve snu. Je důležité tento výrok opakovat alespoň několikrát denně, ideálně ve chvílích, kdy se nacházíte v situacích, které vám připomínají sen. Pro efektivitu této metody je důležité vzít si na chvíli pauzu od aktivity, kterou právě provádíte, a plně se zaměřit na své pocity a okolí. Pokud si všimnete nějakých neobvyklých věcí, je možné, že se nacházíte v lucidním snu.

Pro lepší zapamatování si tohoto výroku můžete použít například techniku mnemotechniky. Vytvořte si obrazovou asociaci nebo slovní pomůcku, kterou si snadno zapamatujete. Například si můžete představit, že říkání výroku „jsem v lucidním snu“, vám umožní vstoupit do alternativního světa, kde si plníte své přání a touhy. Tento výrok je také jednoduchý pro používání a ideální pro začátečníky.

Níže si můžete pro lepší představu prohlédnout tabulku s výhodami a nevýhodami používání výroku „jsem v lucidním snu“ jako metody Reality checks:

Výhody Nevýhody
Jednoduchá metoda: Tento výrok je velmi snadno zapamatovatelný a může být použit kdykoliv během dne. Nepřesná metoda: Protože se nejedná o konkrétní fyzický test, je obtížné stanovit s jistotou, zda se skutečně jedná o lucidní sen.
Bez nákladů: V této metodě není třeba žádných pomůcek nebo přístrojů, tudíž je velmi cenově dostupná a snadno dostupná. Potřeba se zaměřit: Aby tato metoda byla účinná, je nutné si na chvíli vzít pauzu od aktuální aktivity a soustředit se na okolí a své vlastní pocity.
Téměř neomezené použití: Metoda výroku „jsem ve lucidním snu“ může být použita tolikrát, kolikrát uznáte za vhodné a může být zapracována do vašeho běžného života. Nízká spolehlivost: Pokud se vám zdá sen více realistický, může být obtížné tento výrok vyslovit.

Celkově lze říci, že výrok „jsem v lucidním snu“ je jednou z nejpopulárnějších metod Reality checks, která je ideální pro začátečníky. I když není zcela spolehlivá, může být velmi užitečná pro zvyšování povědomí o vašem snovém stavu a v konečném důsledku pomoci při dosahování lucidních snů.

Jak maximalizovat efektivitu Reality checks?

Pokud se rozhodnete využívat reality checks k podpoře lucidních snů, můžete maximalizovat jejich efektivitu několika způsoby. V této části článku si probereme užitečné tipy, jak zapamatovat si reality checks, jak překonat spánkovou paralýzu a jak spojit reality checks s jinými metodami lucidního snění. Kromě toho si ukážeme, jak důležitá může být pravidelnost provádění reality checks. Pokud chcete dosáhnout co nejvyšší pravděpodobnosti lucidních snů, určitě se vyplatí věnovat pozornost těmto doporučením a maximalizovat tak účinnost vaší praxe.

Tipy na zapamatování Reality checks

Existuje mnoho způsobů, jak si zapamatovat, aby jste si pravidelně dělali Reality checks a tím zvýšili svou šanci na lucidní snění. Zde jsou některé užitečné tipy:

 • Nastavte si připomínky: Vytvořte si pravidelný harmonogram pro provádění Reality checks a nastavte si připomínky v kalendáři na telefonu nebo počítači, aby vám připomněly, kdy si máte provést Reality checks.
 • Navážte na běžné činnosti: Když provádíte běžné činnosti jako je čtení nebo jídlo, spojte s nimi provádění Reality checks. Pouze si zvyknete, že když děláte určitou činnost, provádíte Reality checks jako součást této činnosti, a tím je stává součástí vaší každodenní rutiny.
 • Používejte svůj sen jako připomínku: Pokud si pamatujete své sny, můžete vytvořit připomínku sna, která vás bude připomínat, abyste si prováděli Reality checks. Například, pokud se ve vašem snu nacházíte na pláži, můžete si říct „Když se znovu ocitnu na pláži, udělám Reality check“. Tento tip pomáhá propojit váš běžný svět s vaší snovou realitou.
 • Používejte vizuální pomůcky: Pokud máte tendenci zapomenout si provést Reality checks, můžete použít vizuální pomůcky, které vás na ně upozorní. Například si můžete napsat slovo „RECHECK“ na svou ruku nebo na kartičku a umístit ji na viditelné místo jako je monitor počítače nebo dveře vaší ložnice.
 • Najděte si Reality check parťáka: Zdílet zážitek a mít někoho, kdo vám bude pomáhat s prováděním Reality checks, může být velmi motivující. Najděte si kamaráda nebo člověka s podobným cílem a společně si můžete plánovat Reality checks.

Tyto tipy vám pomohou zapamatovat si, aby jste si pravidelně dělali Reality checks a tím zvýšit šanci na dosažení lucidních snů. Není důležité používat všechny z nich, ale najít si takové, které pro vás fungují a integrovat je do vaší každodenní rutiny.

Jak překonat spánkovou paralýzu a dosáhnout lucidního snění?

Pokud jste se již snažili dosáhnout lucidního snění, možná jste se setkali se spánkovou paralýzou. Tato jev se projevuje jako stav, kdy se probudíte ze sna, ale vaše tělo je stále ochromené. Může to být velmi děsivý pocit, ale většinou je to docela běžné při pokusech o lucidní snění. Nicméně, existuje několik způsobů, jak tuto spánkovou paralýzu překonat a dosáhnout lucidních snů.

V tabulce níže jsou uvedeny některé z nejúčinnějších metod, jak překonat spánkovou paralýzu a dosáhnout lucidního snu:

Metoda Popis
Kontrola dýchání Zaměřte se na své dýchání a pokuste se ho zpomalit. Tím se uklidníte a může se vám podařit přejít do stavu lucidního snu.
Vizuální představy Pokud se vám podaří udržet svou mysl zaměřenou na určitou vizuální představu (např. plavání v oceánu), může to pomoci přechodu do lucidního snu.
Posouvání prstů Pokuste se posouvat své prsty a tím začít stimulovat své tělo, což může vést k obnově normálního stavu a umožnit vám dosáhnout lucidního snu.
Změna polohy Pokud ležíte na zádech, zkuste se přetočit na bok nebo do jiné polohy. Tím se může změnit pocit ochrnutí a umožnit vám dosáhnout lucidního snu.
Mantra Opakujte si v duchu určitou mantru (např. „jsem v lucidním snu“), což vám může pomoci uvolnit se a přejít do lucidního snu.

Některé z těchto metod mohou být pro vás účinnější než jiné. Je důležité najít takovou metodu, která vám nejlépe vyhovuje a kterou můžete používat pravidelně. Pokud si nejste jisti, kterou metodu zvolit, můžete je vyzkoušet postupně a pozorovat, která vám dává nejlepší výsledky. Pamatujte si, že každý jedinec je odlišný a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Pokud vás stále trápí spánková paralýza, neváhejte se poradit se svým lékařem, který vám může poradit další kroky.

Jak kombinovat Reality checks s jinými metodami lucidního snění?

Kombinování reality checks s dalšími metodami lucidního snění může být velmi efektivním způsobem, jak dosáhnout co největšího počtu lucidních snů. Zde je několik tipů, jak můžete kombinovat reality checks s jinými metodami:

 • Zapsávání snů – Když si každé ráno zapisujete své sny do deníku, můžete si všimnout opakujících se motivů nebo situací, které vám mohou pomoci tuto situaci v budoucnu rozpoznat jako sen a provést reality check.
 • Plánování lucidního snu – Pokud máte v úmyslu mít lucidní sen v konkrétní situaci (např. letecký sen), můžete si před usnutím představit, jak bude sen vypadat a následně si říct:“Budu pravidelně dělat reality check během tohoto snu“. To může pomoci přivodit lucidní sen.
 • Techniky probuzení – Pokud se nebudíte během snu přirozeně, můžete použít techniky probuzení, abyste se probudili a provedli několik reality checků. Toto může zvýšit šanci, že si uvědomíte, že se nacházíte v lucidním snu.
 • Použití mantry – Kombinace reality checku s mantrou může být velmi silnou technikou. Například mohou si říct „uvidím sen“ před každým použitím reality checku. Tento proces vám pomůže změnit váš mindset, a tím zlepší vaše šance na lucidní sen.

Kombinace reality checků s dalšími výše zmíněnými metodami jsou velmi užitečné pro lidi, kteří chtějí vědět, jak maximalizovat šanci na lucidní sen. Hodně štěstí při zkoušení!

Závěr

Po této podrobné příručce by vás již neměly zajímat žádné další informace o tzv. “reality checks” a jejich úloze při lucidních snech. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a použitečného, co vám pomůže plně si užívat své sny. Proto neváhejte, začněte své reality checks provádět již dnes a najděte si svůj oblíbený způsob dostat se do světa lucidních snů!

Shrnutí

Prostřednictvím reality checks lze zvýšit pravděpodobnost lucidního snění, což může být pro mnoho lidí fascinující zážitek. Pro dosažení tohoto stavu je důležité si zvyknout na provádění různých reality checks během dne, aby se stanou automatickými a vědomé provádění se přeneslo i do snů. Zde je rychlé shrnutí nejlepších praxí při provádění reality checks:

– Reality checks jsou účinný nástroj pro dosažení lucidního snění.
– Provádění reality checks by mělo být časté a systematické.
– Co je důležité, je si zvyknout na provádění různých reality checks, aby se stanovy automatickými a vědomé provádění se přeneslo i do snů.
– Zvolení správné reality check metody je klíčové pro její efektivitu.
– Kombinace reality checks s jinými metodami lucidního snění může vést k ještě lepším výsledkům.
– Nepodceňujte úlohu paměti a imaginace při provádění reality checks.
– Využijte tipy na zapamatování reality checks, abyste si je připomínali pravidelně během dne.
– Spánkovou paralýzu můžete překonat různými způsoby, včetně krátkého meditačního cvičení nebo změnou spánkových návyků.
– Mějte trpělivost, lucidní snění může přijít až po několika dnech nebo týdnech pravidelné praxe.

Nechte si čas a buďte trpěliví. Zelenina a ovoce jsou skvělé pro naše zdraví a mohou pomoci s lucidními sny. Nicméně je třeba zmínit, že úspěšné lucidní sny si vyžadují čas a pravidelnou praxi reality checks a dalších technik lucidního snění. Buďte trpěliví a zkuste si nalezené tipy a triky upravit tak, aby obsahovaly vaše vlastní zdroje motivace a efektivnosti.

Další kroky

Pokud jste přečetli tento podrobný průvodce tzv. „reality checks“ pro podporu lucidních snů, gratulujeme vám! Již jste se naučili, jak provádět „reality checks“ a proč jsou užitečné pro dosažení lucidního snu. Nyní je na vás, abyste se na své cestě k dosažení lucidních snů posunuli dále.

Několik doporučení na další kroky:

1. Začněte si vést snový deník. Pokuste se si co nejvíce pamatovat své sny a hned po probuzení si je zapište. Tím vám pomůže zlepšit si schopnost vzpomenout si na své sny a využít je pro lucidní sny.
2. Pokračujte v pravidelném provádění Reality checks. Je důležité si je provádět každý den, abyste si osvojili návyk a testovali realitu svého okolí pravidelně i během dne.
3. Zkuste jiné metody lucidního snění. Reality checks jsou skvělou metodou, ale existuje mnoho dalších technik, které vám mohou pomoci dosáhnout lucidního snu. Zkuste například techniku MILD nebo WILD.
4. Zvažte použití lucidní snové masky. Lucidní snová maska je zařízení, které vás může probudit v době, kdy začnete snít. To vám umožní být plně vědomí v době snu a snít lucidní sen.
5. Zapojte se do komunity lucidních snářů. Na internetu najdete mnoho stránek, fór a skupin věnovaných lucidním snům. Diskutujte s ostatními lidmi a najděte si inspiraci pro zlepšení své techniky lucidního snění.

Sledování těchto doporučení vám pomůže posunout se dál na cestě k dosažení lucidních snů. Nezapomeňte, že dosažení lucidního snu vyžaduje trpělivost a praxi. Pokud se budete pravidelně zapojovat do těchto aktivit, zlepšíte si své šance na úspěch a zážitek z lucidního snu se stanou pravidelnějšími.

Často Kladené Otázky

Co to jsou reality checks?

Reality checks jsou jednoduché techniky, které vás připravují na lucidní sny a pomáhají vám rozpoznat, že se nacházíte ve snu.

Jak fungují reality checks?

Reality checks fungují na principu vytvoření nového vědomí o vašem okolí a tím, že se naučíte automaticky procházet různé otázky a testy, které vám řeknou, zda jsou vaše sny skutečné či ne.

Proč jsou reality checks užitečné?

Mohou vám pomoci dosáhnout lucidního snění, což může vést k lepšímu spánku a lepšímu porozumění svému mysli a tělu. Můžete také využít lucidních snů k učení, tvořivosti a dokonce i ke zvládání nočních můr.

Jak často bych měl dělat reality checks?

Je dobré dělat reality checks pravidelně během dne, a to alespoň několikrát za hodinu. Můžete si také nastavit odpočet na mobilu, který vás upozorní na to, abyste si zkontrolovali, zda jste ve snu nebo ne.

Kterou metodu reality checks bych si měl vybrat?

Je dobré si zvolit metodu, která pro vás bude nejvíce přirozená a snadno proveditelná. Můžete zkoušet různé metody a uvidíte, které vám vyhovuje nejvíce.

Proč jsou reality checks pro lucidní sny důležité?

Pomáhají vám rozpoznat, že se nacházíte ve snu, což zase umožňuje, abyste mohli získat kontrolu nad svým snem a zkusit si něco nového, co by na vás ve skutečnosti mohlo být obtížné až nemožné.

Co je nejlepší reality check pro začátečníky?

Začátečníkům se doporučuje zrcadlový test, protože je to velmi jednoduchá a populární metoda, která funguje dobře pro většinu lidí.

Jak můžete maximalizovat efektivitu reality checks?

Je dobré si reality checks zapamatovat a provádět je pravidelně. Můžete se také pokusit sledovat signály, které by vás mohly přimět k tomu, abyste si zkontrolovali, zda jste ve snu nebo ne. Například v momentě, kdy se cítíte nejistě nebo něco je pro vás neobvyklé, proveďte reality check a podívejte se, zda se nacházíte ve snu.

Pokud trpíte na spánkovou paralýzu, můžete se snažit poslouchat určitou hudbu, kterou si uložte na svůj mobil nebo MP3 přehrávač. Pokud už trpíte spánkovou paralýzou, zjistíte to rychle a může vám to pomoci dostat se do lucidního snu.

Jak můžete kombinovat reality checks s jinými metodami lucidního snění?

Můžete zkombinovat reality checks s technikami na zlepšení paměti, jako je opakování a visualization, nebo s technikami pro rychlé usínání, jako je meditace nebo relaxace svalů.

Co byste měli udělat po čtení tohoto přehledného článku?

Je dobré vyzkoušet několik reality checks a sledovat, jak se vám daří. Pak můžete začít pravidelně provádět reality checks během dne a během spánku. Nezapomeňte, že dosažení lucidního snu může trvat čas, a tak buďte trpěliví a nevzdávejte to.

Napsat komentář