Uvědomujete si, že průměrný člověk stráví až třetinu svého života spánkem? A přesto se mnozí lidé nezajímají o své sny, které za tu dobu prožijí. Pokud jste se však rozhodli svoje sny prozkoumat a lépe porozumět jim, snový deník je pro vás skvělým nástrojem. V našem dnešním článku se budeme věnovat právě tomu, jak správně vést snový deník a jak ho využít k lepšímu pochopení našich snů.

Co je snový deník?

Co Je Snový Deník?
Snový deník je úžasný nástroj, který vám pomůže prozkoumat a porozumět vašim snům. Věděli jste, že průměrně trávíme jednu třetinu našeho života spánkem a v tomto stavu zažíváme mnoho zajímavých, ale často neuvědomovaných událostí? A právě snový deník nám umožní zachytit a prozkoumat tyto zážitky. Tímto způsobem můžete zjistit o sobě více, pochopit své podvědomí a mít lepší kontrolu nad vlastními sny. Snový deník může být užitečným nástrojem při tréninku lucidních snů, vizualizaci, zlepšování paměti snů a dalších technikách spojených se snovým světem. Pokud vás zajímá, jak zlepšit váš spánek a dosáhnout vyšší úrovně porozumění vašim snům, přečtěte si náš rozbor otázek o snovém deníku. Pokud chcete expandovat vaše znalosti o světě snů, zkuste také naše články o meditaci a paměti snů, lucidních snech a technikách reality checks, vizualizaci snů a rozeznávání vůní v snech.

Definice snového deníku

Snový deník je zaznamenávání vašich snů do speciálního zápisníku. Je to jednoduchá technika, která má velký vliv na lepší porozumění vašim snům. Definice snového deníku může být v různých podobách a každý jednotlivec může mít svůj vlastní přístup k zaznamenávání svých snů. Nicméně, myšlenkou je vždy zachytit své sny, aby bylo možné se na ně podívat později, rozpoznat společné motivy či vývoj a vylepšit tak své porozumění svým podvědomým náladám.

Někdo může používat krátké poznámky pro rychlé zapsání obsahu snu. Jiní mohou používat podrobnější popisy. Někteří dokonce kreslí nebo malují své sny, aby do zápisu zařadili více vizuálních prvků a propoje s podvědomím. Nicméně, klíčem je vždycky zaznamenat sny co nejdřívěji po probuzení, dokud je paměť na samotný sen ještě svěží.

Snový deník tak může být velmi individuální a v každém případě ho můžete přizpůsobit svému osobnímu stylu a potřebám. Hlavním důvodem, proč si vést snový deník, je možnost lépe porozumět svým snům a tím získat cenné informace o sobě samotném. Tento proces může být velmi terapeutický a pomoci vám při řešení osobních problémů nebo při vylepšení vašeho duševního zdraví. Zaznamenávání svých snů tak může být cestou k lepšímu sebe-poznání a vlastnímu růstu.

Proč vést snový deník?

Proč si vést snový deník?

Existuje mnoho přínosů, proč byste měli začít vést snový deník. Níže uvádíme několik důvodů, proč by mohla být tato činnost pro vás užitečná:

  • Zlepšení paměti: Většina z nás zapomene své sny ihned po probuzení. Zapisováním svých snů budete trénovat svou paměť a pomůže vám to zapamatovat si více informací z vašich snů.
  • Porozumění sobě: Ve snovém deníku si můžete všimnout určitých vzorců, motivů a emocí, které se opakují ve vašich snech. Tím, že děláte pravidelné záznamy, se můžete naučit lépe porozumět svému nevědomí a svým vlastním potřebám.
  • Zvládání stresu: Sny mohou být užitečným zdrojem informací o tom, co vás trápí. Pokud si zaznamenáte své sny, můžete identifikovat situace nebo události, které způsobují stres, a lépe se s nimi vyrovnávat.
  • Zábava: Sny jsou fascinující a mohou být velmi zábavné. Čtení záznamů z vašeho snového deníku může být příjemným způsobem, jak se uvolnit a relaxovat.
  • Dosažení osobních cílů: Můžete si vést snový deník s cílem dosáhnout určitého cíle, například zlepšení se v něčem, redukci nočních mů, nebo jednoduše zvýšení své kreativity. Vedení snového deníku může pomoci při naplňování těchto cílů.

Doufáme, že vás tyto důvody motivují si založit svůj vlastní snový deník a začít zaznamenávat své sny každý ráno.

Jak začít vést snový deník?

Pokud se chcete začít zabývat svými sny a vytvořit si snový deník, není to nic složitého. Stačí jen připravit se na to, že si budete muset začít ráno zapisovat své sny a během dne nad nimi přemýšlet. Zde je několik tipů, jak začít vést svůj osobní snový deník:

  • Připravte se na záznam snů: Aby vaše zápisky byly co nejpodrobnější a přesné, připravte si na noční stolek notýsek a psací potřeby. Mnohdy je totiž důležité zapsat si sny hned po probuzení, aby se nemohly vytratit z paměti.
  • Zaměřte se na emoce a detaily: Při zapisování snu si nepište pouze, co se vám zdálo, ale i jak se v něm cítili a jaké detaily si pamatujete. Tyto informace vám mohou v budoucnu pomoci lépe porozumět motivům a významu snu.
  • Zaznamenávejte i sny, které se vám zdají nepodstatné: I zdánlivě banální sny mohou mít svůj význam a zapisování takových snů vám může poskytnout zajímavé informace.
  • Pravidelnost je důležitá: Pokud si chcete správně analyzovat své sny, je důležité zapisovat je každý den. Tím si vytvoříte přehled o svém snovém světě a jeho proměnách v průběhu času.
  • Nebojte se experimentovat s různými způsoby zápisu: Mohou to být kresby, obrázky nebo zvukové záznamy, které vám pomohou lépe vyjádřit veškeré informace z vašich snů.

S těmito tipy je snadné začít svůj snový deník a postupně si vytvořit přehled o svých snech a jejich významu.

Jak vést snový deník

Když už máte snový deník připravený, je čas se naučit, jak ho vést účinně a efektivně. To může být někdy zmatečné, protože když jde o sny, existuje tolik možností, jak je zaznamenávat, jak interpretovat a jak využívat. Nicméně, v tomto úseku vám ukážeme nejúčinnější metody, jak vést snový deník pro to nejlepší porozumění vašim snům.

Zapisujte si své sny co nejdříve po probuzení

Jedním z nejdůležitějších kroků při vedení snového deníku je zaznamenávání snů ihned po probuzení. Nejen, že si tak lépe zapamatujete detaily snů, ale také pomůžete svému mozku zachovat co nejvíce informací. Když se snažíte vzpomenout si na sen později během dne, může se vám stát, že zapomenete na mnoho důležitých podrobností.

Pro plné využití snového deníku je třeba se snažit zaznamenat co nejvíce podrobností o snu. Může se jednat o barvy, lidi, prostředí, pocity a další prvky, které se ve snu vyskytovaly. Na začátku může být obtížné si zapamatovat mnoho podrobností, ale postupem času se zlepšíte a budete si pamatovat více a více.

Mnoho lidí používá k vedení svého snového deníku speciální zápisové knížky, která je k tomuto účelu vyhrazena. Nemusíte se však omezovat pouze na papír a tužku. Můžete použít také aplikace pro mobily nebo počítače. Důležité je však zapisovat sny pravidelně a pokaždé co nejdříve po probuzení.

Další tip je psát sny ve složce nebo na místě, kde je snadno najdete. To vám umožní snadno procházet své sny v budoucnu a lépe je interpretovat. Chcete-li navíc získat dokonalý přehled o svých snech, můžete si vést kalendář snů, který vám umožní sledovat četnost a opakování vašich snů v čase.

Pamatujte si, že čím pravidelněji budete snový deník vést, tím lépe si zapamatujete své sny a zlepšíte svoje schopnosti interpretace. Držte se tedy ve svých snových zápiscích pravidelnosti a zaznamenávejte co nejvíce detailů!

Zaznamenávejte detaily a emoce

Když si vytváříte snový deník, je důležité si nejenom zapisovat své sny, ale také detaily a emoce, které jste ve snu prožili. Zápisky, které jsou bohaté na detaily, vám pomohou lépe si uvědomit, co se ve snu děje a jaké jsou vaše vzpomínky. Zapsání emocí vám pak umožní porozumět tomu, jak jste se v různých situacích cítil(a).

V tabulce níže vidíte, jak by mohl vypadat vzorový zápis snu s důrazem na detaily a emoce:

Datum: 20. května 2021
Snožené postavy: Moje babička, spolužáci z vysoké
Místo děje: Starý dům babičky
Detaily: V pokoji se nachází starobylý nábytek, na stole leží kytice květin. Sleduji babičku, jak se pohybuje po místnosti a stále opakuje, že jí chybí její brýle. Poté dorazí další postavy, kteří se mi představují jako moji spolužáci z vysoké školy. Rozhovor s nimi mám velmi příjemný a směju se. Najednou si všimnu, že se všichni kolem mě začínají měnit v ptáky.
Emoce: Zmatenost, radost, údiv, strach

Zaznamenávání detailů a emocí vám tedy umožní vytvořit si podrobný popis snu, což vám usnadní následné interpretování. Pokud byste si psali pouze stručné shrnutí, mohli byste přijít o mnoho důležitých informací, které vám pomohou lépe pochopit význam snu.

Pokuste se najít společné motivy

Když se ponoříte do svého snového deníku, můžete si všimnout, že v určitých snech se objevují opakující se motivy. Tyto motivy mohou být klíčem k lepšímu pochopení vašeho podvědomí.

Jak najít společné motivy v snech?

Existují různé způsoby, jak najít společné motivy v snech. Jedním z nich je vytvoření tabulky, kde si můžete poznamenat různé prvky vašich snů, jako jsou lidé, zvířata, místa, předměty a emoce.

Zde je ukázka toho, jak by taková tabulka mohla vypadat:

Motiv Počet výskytů Příklady snů
Ztracený 7 Bloudil jsem v neznámém městě, ztratil jsem se v lese
Letící 5 Létal jsem na drakovi, visel jsem na padáku
Bojový 4 Bojoval jsem v ringu, prchal jsem před nepřítelem

Ve sloupci „Motiv“ můžete uvést různé prvky, které se vám ve snech opakují. V „Počet výskytů“ můžete zaznamenat, kolikrát se každý motiv objevil v různých snech. A v „Příklady snů“ můžete specifikovat, jak se daný motiv objevil ve snech.

Poznáváním společných motivů vám může pomoci zjistit, jaké jsou vaše nejčastější sny. Mohou to být sny o strachu, touze, radosti nebo nějaké jiné emoci. Pokud tyto motivy identifikujete, může vám to pomoci lépe porozumět svému podvědomí a pracovat na rozvoji vašeho emocionálního zdraví.

Nezapomeňte, že zaznamenávání vašich snů a hledání společných motivů není pouze o identifikaci opakujících se prvků. Je to také o ponoření se hlouběji do svého vnitřního světa, poslechu své intuice a učení se lépe porozumět sami sobě.

Využijte kreativní psaní

V jednom z předchozích odstavců jsme hovořili o tom, jak si zapisovat detaily a emoce ze snů. Kromě toho je ale důležité, aby stejně jako v jakémkoliv jiném deníku, obsahovali i kreativní prvky. Využijte svůj snový deník jako místo pro psaní nápadů, příběhů a fantazií. Zde můžete být co nejkreativnější a nechat svoji mysli volný průběh.

Jeden z nejlepších způsobů, jak využít kreativní psaní, je použití „stream-of-consciousness“. Jednoduše řečeno, jedná se o psaní tak, jak přemýšlíte – bez úprav nebo oprav. Při psaní si můžete klást otázky, jako například „Co se asi stane, když na něco zapomenu?“ nebo „Když by mi na sen měl někdo odpovědět, co by asi řekl?“ Takové otázky Vám pomohou získat hlubší porozumění svých snů a lepší interpretaci.

Kreativní psaní v snovém deníku může také zahrnovat vytváření kreseb nebo ilustrací, které Vám pomohou vizualizovat sny. Pokud si nejste jisti svými kreslířskými schopnostmi, nic se neděje. Nakreslete, co se Vám vybavuje a pokuste se získat co nejvíce detailů.

Pamatujte si, že snový deník je váš osobní prostor. Pokud v něm nalezneme kreativní sebereflexi, může náš sen čerpat sílu z takových nových podnětů.

Tipy pro kreativní psaní v deníku:
1. Stream-of-consciousness: Pište tak, jak přemýšlíte, bez úprav nebo oprav. Kladejte si otázky, které patří k tématu snu.
2. Kreslení: Kreslete to, co Vám přijde do mysli. Nemusí být přesné. Ujistěte se, že sbíráte co nejvíce detailů.
3. Odmítnutí nápadů: Pokud máte jakýkoliv nápad, neodmítejte ho. Může pomoci rozvíjet Vaše kreativní myslení a otevírat Váš um.

Nechte své sny interpretovat

Když si budete zaznamenávat své sny do snového deníku, nezapomeňte na to, že mohou mít hlubší význam, než se na první pohled zdá. Proto je důležité nechat své sny interpretovat. Kde hledat pomoc při interpretaci svých snů?

1. Knihy o snové symbolice: Existuje mnoho knih, které se věnují snové symbolice a interpretaci snů. Můžete vyhledat ty, které se vám zdají nejzajímavější a začít hledat vysvětlení pro své sny.

2. Online webové stránky: Existují různé webové stránky, které vám mohou pomoci s interpretací vašich snů. Tyto stránky mohou poskytnout různé výklady v závislosti na situaci a obsahu snů.

3. Konzultace s profesionálem: Pokud se cítíte příliš zmateni nebo pokud vaše sny obsahují hlubší a vážné témata, může být užitečné poradit se s profesionálem jako je psycholog nebo psychoterapeut. Oni mohou nabídnout individuální a přesné vysvětlení pro vaše sny.

Je důležité si uvědomit, že interpretace vašich snů je pouze orientační. To znamená, že vysvětlení snů se může lišit v závislosti na osobním zážitku a na tom, jaký význam si daný sen sám vykládáte. Nezapomeňte, že pouhé interpretování nemusí být dostatečné a pro lepší porozumění se můžete snažit hledat souvislosti se svým bdělým životem.

Jak interpretovat své sny

Po vedení snového deníku se můžete dostat ke spoustě podrobností o svých snech, které se zdají zmatené a nesouvislé. Nicméně, zapsané sny mohou být skvělým zdrojem informací o vašem nevědomí a podvědomí. Pomocí interpretace snů můžete identifikovat vzorce a symboly, které jsou součástí vašeho bdělého života a lépe pochopit ty skryté chutě a touhy. V této části článku se podíváme na několik kroků, které vám pomohou interpretovat své sny a najít jejich význam.

Zkuste najít spojitosti se svým bdělým životem

Jedním z nejdůležitějších kroků při interpretaci snů je hledání spojitostí mezi sny a vaším bdělým životem. Tyto spojitosti vám mohou poskytnout užitečný náhled na to, jaké zážitky a prožitky ovlivňují váš spánek a sny. Zde je několik tipů, jak tyto spojitosti hledat:

Spojitost Příklad
Lidé Možná se ve vašem snu objevují vaši přátelé, rodina nebo kolegové z práce. Pokuste se identifikovat, jaké vztahy s těmito lidmi máte a jak na vás působí.
Místa Zamyslete se, zda se místa, která se ve snu objevují, nacházejí v prostředí, které znáte. Mohou to být místa, která jste navštívili v minulosti nebo která v současnosti navštěvujete.
Aktivity Možná se ve snu objevuje nějaká činnost, kterou v reálném životě také provozujete. Například když se ve snu potápíte, může to být způsobeno skutečností, že rádi potápíte v reálném životě.
Emoce Zkuste se zamyslet nad tím, jaké emoce převažují ve snu. Jsou podobné těm, které zažíváte v bdělém stavu?
Oblečení a doplňky Možná si ve snu oblékáte neobvyklé oblečení nebo používáte neznámé předměty. Pokuste se zjistit, co tyto symboly znamenají a jak souvisejí s vaším bdělým životem.

I když se na první pohled mohou zdát vaše sny chaotické a nesouvislé, často v sobě ukrývají hluboký význam a informace, které vám mohou pomoci lépe porozumět sobě samým a svému životu. Hledání spojitostí mezi sny a vaším bdělým životem může být klíčovým krokem k jejich interpretaci.

Zamyslete se nad emocemi, které se vám ve snu objevily

Když interpretujete své sny, je důležité zamyslet se nad emocemi, které jste v tomto snu pocítili. Emoce jsou klíčovým faktorem při určování významu snu. Základní emoce, jako jsou strach, radost, smutek nebo hněv, mohou mít různé úrovně intenzity a také mohou být kombinovány s dalšími emocemi.

Následující tabulka přináší několik běžných emocí, které se vám mohou ve snu objevit, a co by mohly znamenat. Je důležité si uvědomit, že každý sen a každá osoba jsou jedinečné, takže tyto interpretace mohou být pouze obecné a není nutné je brát jako zcela přesné.

Emoce ve snu Možný význam
Radost Může znamenat splnění cíle nebo uspokojení základní potřeby.
Úzkost Může signalizovat strach ze změn nebo ovlivňovat nervozita v bdělém životě.
Nevolnost Může znamenat, že se snažíte vyrovnat s něčím nezdravým nebo špatným.
Smutek Může signalizovat touhu po něčem, co ztratilo a nevratně tam zůstalo.
Výčitky Mohou být spojeny s pocitem, že jste něco udělali špatně nebo že byste měli něco udělat jinak.
Hněv Může znamenat poukázání na to, že jste pod velkým stresem nebo že potřebujete vyjádřit své subjektivní pocity.
Podivné nebo surrealistické pocity Mohou odrážet kreativní procesy v mozku nebo naznačovat nevysvětlitelné události v bdělém životě.

Při interpretaci snů je důležité kromě samotných emocí také vnímat souvislosti mezi různými obrazy a symboly ve snu. Pouze tak můžete odhalit celkový význam snu a pochopit, co se skrývá pod jeho povrchem.

Hledejte symbolický význam

V rámci interpretace svých snů je důležité hledat symbolický význam. Symboly vyskytující se ve snech mohou představovat něco hlubšího a často mají význam pro naše podvědomí.

Níže jsou uvedeny některé běžné sny a jejich možné symbolické významy:

Sny Symbolický význam
Letání Toto může představovat pocit svobody nebo touhu po větší nezávislosti. Může také signalizovat snahu uniknout z problémů.
Ztráta zubů Symbolizuje ztrátu síly nebo důvěry. Může také naznačovat blížící se změny v životě.
Padání Obvykle vyjadřuje nedostatek stability nebo pocit ztráty kontroly. Může také signalizovat strach z neznámého.
Vodopád Může být symbolem uvolnění emocí nebo toku energie. Také může odrážet pocit obrovské síly nebo nekontrolovatelnosti.
Kočka Kočka může mít mnoho významů, v závislosti na kontextu snu a vašich osobních asociacích. Obecně je kočka spojována s intuitivitou, nezávislostí a tajemstvím.

Je důležité si uvědomit, že symbolický význam snů se může lišit v závislosti na individuálních zkušenostech a kulturních očekáváních. Nicméně, analýza snů s ohledem na symboliku může poskytnout užitečnou příručku pro lépe porozumění vlastnímu podvědomí a emočnímu stavu.

Ptátejte se na otázky a hledejte odpovědi v interpretaci snu

Podívat se na svůj sen z různých úhlů pohledu může být velmi efektivním způsobem, jak získat hlubší porozumění jeho významu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je položit si několik klíčových otázek a hledat v odpovědích významové souvislosti. Níže jsou uvedeny otázky, které byste si měli položit při interpretaci snu:

Otázka Možné odpovědi
Co se ve snu dělo? Měl jsem řeč, chodil jsem po pláži, hledal jsem klíče atd.
Kdo se ve snu objevil? Moje matka, mé dítě, můj bývalý partner atd.
Jaké emoce jsem ve snu prožíval? Bál jsem se, cítil jsem se šťastný, byl jsem podrážděný apod.
Jaké jsou asociace, které se mi ve spojení se snem vynořují? Letní tábor, mé dětství, můj první zaměstnání atd.
Jaký je potenciální symbolický význam mého snu? Možná sním o něčem, co mi chybí, nebo se mi možná zdá o situaci, kterou bych měl řešit jinak.
Proč se můj sen odehrává na tomto místě? Možná se můj sen odehrává v místě, které mi připomíná něco důležitého nebo klíčového pro mou minulost nebo současnost.

Ptání se na tyto otázky a hledání odpovědí v interpretaci snu může být velmi užitečné při rozšiřování našeho porozumění snům. Může nám také pomoci najít vzory a souvislosti mezi našimi sny a našimi bdělými životy.

Závěr

Jak jsme zjistili, vést snový deník může být velice užitečné. Pokud chcete porozumět svým snům a zlepšit své vztahy se sebou samým, mohou být tyto zápisky velkým zdrojem informací. Je důležité si sny nejenom zapisovat, ale i je interpretovat, abychom porozuměli, co nám chtějí říct.

Pamatujte si, že každý sen může mít svůj vlastní význam a závisí na našich osobních zkušenostech a emocích. Proto se nebojte být kreativní a hledat spojitosti mezi svými sny a každodenním životem. Pokud vám nejsou vaše sny jasnější, zkuste se poradit s odborníkem na téma snů, jako je například psycholog nebo psychiatr.

Než začnete psát svůj první snový deník, uvědomte si, že to může být dlouhodobá praxe. Své sny nezaznamenáte každou noc a ne každý sen bude zdaleka tak významný, aby stál za to ho interpretovat. Ale pokud se budete chtít naučit tuto dovednost a být více v kontaktu se svým podvědomím, určitě to stojí za to. Zapisování a interpretace snů může být cesta k lepšímu porozumění sami sobě a pomoci vám ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu.

Často Kladené Otázky

Co když si nepamatuji své sny?

Není nic špatného na tom, když si první pár dní nebudete pamatovat své sny. Pokud se vám ale zdá, že sny nevnímáte tak často nebo si je vůbec nepamatujete, zkuste se vyspat a vést si snový deník pravidelně. Postupem času by se mělo stát, že si budete své sny pamatovat častěji.

Je třeba vést snový deník každý den?

Není potřeba vést snový deník každý den, ale pokud chcete získat co nejvíce prospěchu, doporučujeme si zapsat co nejvíce snů. Pokud si však nepamatuji na žádný sen, není nutné si ho vynucovat pouze kvůli zápisu do deníku.

Mohu si připomínat sny během dne?

Ano. Pokud si v průběhu dne vzpomenete na sen, který jste měli během noci, zapište si ho do snového deníku. Takový sen má obvykle význam, a pomůže vám při další interpretaci snů.

Kolik informací bych měl zapsat do snového deníku?

Zhodnoťte každý sen individuálně a zaznamenejte informace, které se zdají být relevantní. Nebojte se zapsat i ty nejmenší detaily, jako například barvu oblečení, které jste měli na sobě. Čím více detailů zaznamenáte, tím snáze bude možné interpretovat sen.

Musím rozumět symbolům, abych porozuměl svým snům?

Ne, není nutné rozumět všem symbolům, které se vám ve snu objevily. Symbolika však může pomoci při interpretaci snu, a proto se doporučuje naučit se základní symboliku a významy, aby byla interpretace snu co nejefektivnější.

Je lepší psát snový deník ručně nebo na počítači?

To záleží pouze na vašich preferencích. Pokud máte rádi psaní ručně, doporučujeme si snový deník psát do papírového sešitu. Pokud vám více vyhovuje psaní na počítači, není tu žádný problém zapisovat své sny do digitálního formátu.

Mohu sdílet své sny s ostatními?

Ano, můžete své sny sdílet s ostatními. Ale zvažte to pozorně a zvažte, komu své sny ukážete. Některé sny mohou být velmi osobní a citlivé.

Je normální, když se mi zdají opakující se sny?

Ano. Opakující se sny mohou být velmi časté a mohou mít v sobě ukryté významy. Pokud si opakující se sny všímáte, zaznamenejte si je do snového deníku. Tyto sny mohou být klíčem k pochopení vaší vlastní psychologie.

Je možné, aby sny měly vliv na můj bdělý život?

Ano. Sny mohou mít vliv na váš bdělý život, i když si to neuvědomujete. Pokud si všímáte svých snů a pracujete s nimi, může to ovlivňovat vaše rozhodování a samotné chování.

Jak dlouho potrvá, než se stanu odborníkem na interpretaci svých snů?

Toto je velmi individuální. Některé lidi to může trvat mnoho let, a jiní se to naučí mnohem rychleji. Je to závislé na vaší snové aktivitě a vaší schopnosti pracovat s symbologií. Pokud ale budete snový deník vést pravidelně a pracovat s interpretací snů, mohou se vaše znalosti dále rozvíjet.

Napsat komentář